·
·

PCI DSS

PCI Security Standards Council, LLC Lisans Anlaşması

Bu Lisans Anlaşması ("Anlaşma") sizinle iş yeri 401 Edgewater Place, Suite 600, Wakefield, MA 01880 adresinde bulunan, burada tanımlanan belgedeki ya da açıklamadaki telif hakkının ("Malzeme") sahibi olan PCI Security Standards Council, LLC ("Lisans Sahibi") arasındaki yasal bir anlaşmadır. Bu Anlaşmada kullanıldığı gibi "siz" ve "Lisans sahibi", bu Anlaşma şartları altında lisans elde eden şirket, kurum veya kişi anlamına gelir.

Aşağıdaki "KABUL ET" düğmesine tıklayarak bu Anlaşmanın şartlarını kabul etmiş ve bu Anlaşmaya taraf olmuş kabul edilirsiniz. Bir kuruluşsanız ve bir kişi sizin adınıza bu Anlaşmayı kabul ediyorsa söz konusu kişi "KABUL ET" düğmesine tıkladığında bu Anlaşmayla bağlı olacaksınız. Bunu yaptığında bu, ayrıca bu kişinin sizi bu Anlaşmaya taraf olarak bağlamaya yetkili olduğuna ilişkin bir temsilini de oluşturacaktır. Bu anlaşmanın tüm hükümlerini kabul etmezseniz bu Anlaşmanın sonundaki "KABUL ETME" düğmesine tıklayın.

I.       Okuma ve Kopyalama Lisansı. Malzemeyi kullanmanız çalışma amaçlarıyla sınırlıysa yalnızca bu Bölüm I ile Bölüm III'ün hükümleri sizin için geçerli olacaktır. Lisans veren burada size yalnızca çalışma amaçlarına yönelik olarak Malzemeyi ücretsiz olarak indirme, kopyalama (yalnızca kurum içi amaçlarla) ve çalışanlarınızla paylaşma hakkı vermektedir. Bu lisans alt lisans verme veya Malzemeyi değiştirme hakkını içermez.

II.     Uygulama Lisansı. Bir Şartnameyi aşağıda tanımlandığı gibi uygulamak isterseniz bu Bölüm II ve aşağıdaki Bölüm III'ün hükümleri de sizin için geçerli olacaktır:

1.  Tanımlar:

"Uyumlu Ürün" Gerekli Öğelerin tümünü uygulayan bir ürün veya hizmet anlamına gelir.

"Son Kullanıcı" Uyumlu Ürünün nihai satın alanı veya lisan sahibi olan bir şirket, kuruluş veya kişi anlamına gelir.

"Zorunlu Olarak İhlâl Edilmiş" bir Şartnamenin Gerekli bir Öğesinin uygulanmasıyla gerçekleşen ihlâl anlamına gelir, burada böyle bir ihlâle yol açmadan Şartnamenin söz konusu Öğesini uygulamak için ticari ve teknik olarak makul bir alternatif yol bulunmaz.

"Gerekli Talepler" şu anda veya gelecekte dünyanın herhangi bir yerinde Gerekli Öğelerin uygulanmasıyla Zorunlu Olarak İhlâl edilecek olan patentler, patent uygulamaları, süreklilikler, bölgesellikler, yeniden incelemeler, yeniden yayınlamalar ve kısmi süreklilikler kapsamındaki talepler anlamına gelir. Gerekli Talepler (i) referans uygulamalarını veya uygulama örneklerini kapsayan talepleri, (ii) Şartnamenin herhangi bir uygulamasını yapmak veya kullanmak için gerekli olabilecek herhangi bir etkinleştirme teknolojisiyle ihlâl edilecek, ancak Şartnamede açıkça belirtilmeyen talepleri ve (iii) yalnızca Konsorsiyum tarafından veya adına geliştirilen bir şartnameye, gerekliliğe veya standarda uyum sağlayan ancak yalnızca Şartnameye başvurularak eklenebilen bir uygulamayla ihlal edilen talepleri içermez.

"Gerekli Öğe" Şartnamenin "Zorunlu", "Alternatif" veya "İsteğe Bağlı" olarak tanımlanan herhangi bir öğesi anlamına gelir.

"Şartname" bu Anlaşmanın ilk paragrafında tanımlanan Malzeme anlamına gelir.

2.  Lisansın Verilmesi. Lisans veren burada, benzer şartlarda ve özel olmayan ve dünya çapında Şartnameye genel olarak yeni lisanlar vermeye devam ettiği sürece, Lisans Sahibine ve Son Kullanıcılarına, bu Anlaşmada belirtilen koşullar ile her türlü patent ve üçüncü tarafların (Lisans verenin üyelerini içerebilir) diğer fikri mülkiyet haklarına tabi tüm durumlarda Şartnameyi uygulayan veya Şartnameye uyum sağlayan Uyumlu Ürünleri yapmak, yaptırmak, kullanmak, çoğaltmak, pazarlamak, ithal etmek, satışa sunmak ve satmak ve başka şekilde dağıtmak amacıyla Şartnameyi kullanma hakkını ücretsiz olarak verir.

3.  Patent Taleplerinde Bulunmama Anlaşması. Lisans sahibi Şartnamenin uygulayıcılarının, Şartnamenin geliştiricileri ve uygulayanları tarafından yapılan "patent taleplerinde bulunmama anlaşması"nın avantajlarından yararlandığını kabul eder. Bu tür avantajlar dikkate alındığında ve Şartnamenin uygulanmasının ön şartı olarak Lisans sahibi burada aşağıdaki talepte bulunmama anlaşmasını kabul eder:

Lisans sahibi herhangi bir Gerekli Talebini şimdi veya gelecekte herhangi bir zamanda dünyanın herhangi bir yerinde (a) herhangi bir nedenle Lisans verenin veya Lisans verenin herhangi bir üyesinin (veya bağlısının) ya da katkı sağlayanlarının ya da (b) ürünün PCI ile benzer bir patent taleplerinde bulunmama anlaşmasını içeren bir lisans anlaşması yapmış ya da bununla uyum halinde olan bir kişi veya kurum tarafından geliştirilmiş olması kaydıyla Şartnamenin herhangi bir sürümünü uygulayan bir ürünün söz konusu kısımlarıyla ilgili herhangi bir kişi veya kurum aleyhinde yürürlüğe koymaya çalışmayacaktır. Bu talepte bulunmama anlaşmasında açıkça ifade edilenler dışındaki başka hiçbir Lisans sahibi hakkı zımnen, yapılan beyanın sonradan değiştirilmesinin yasaklanması veya başka şekilde verilmiş, feragat edilmiş ya da alınmış olarak kabul edilmeyecektir.

III.     Tüm Lisans Sahipleri İçin Geçerli Hükümler. Aşağıdaki hükümler tüm Lisans sahipleri için geçerlidir (Bölüm II'deki tanımlar burada atıfla eklenmiştir):

1.  Kısıtlamalar.

1.1  Alt Lisanslama Bulunmaması. Lisans sahibi, yukarıdaki Bölüm II.2 kapsamındaki haklarını yürütmek için gerekli olan kapsam hariç, Şartnameleri veya bu Anlaşma kapsamındaki herhangi bir şartname hakkına ilişkin alt lisans vermeyecektir.

1.2  Değişiklik Yapmama. Lisans sahibi Malzemeyi değiştirmeyecektir.

2.  Fikri Mülkiyet. Lisans sahibi durumuna göre Malzemenin her zaman Lisans verenin ve/veya Lisans verenin lisans sahibi olduğu üçüncü tarafların münhasır malı olacağını onaylar ve kabul eder ve bu Anlaşmadaki hiçbir şey Lisans sahibine Malzemede herhangi bir sahiplik çıkarı veya burada açıkça verilenler haricinde başka haklar getirecek şekilde yorumlanmayacaktır. Bu anlaşmadaki hiçbir hak Malzemenin veya herhangi bir parçasının türev bir çalışmasını oluşturmak amacıyla verilmemiştir.

3.  Destek ve İdame. Lisans verenin Lisans sahibine veya herhangi bir Son Kullanıcıya karşı Malzemeyi desteklemek veya idame ettirmek açısından yükümlülüğü olmayacaktır.

4.  Garanti Bulunmaması. MALZEME, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, TAMLIK VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLÂL EDİLMEMESİ GARANTİLERİ DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ BULUNMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. HİÇBİR DURUMDA LİSANS VEREN, ÜYELERİ VEYA KATKI SAĞLAYANLARI, HERHANGİ BİR TALEPTEN VEYA HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, ÖZEL, DOLAYLI YA DA SONUCU OLAN HASARDAN YA DA MALZEMENİN KULLANILMASI VEYA UYGULANMASINDAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN BİR SÖZLEŞME İŞLEMİNDE, İHMÂLDE VEYA BAŞKA BİR HAKSIZ İŞLEMDE KULLANIM, VERİ VEYA KÂR KAYBINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR HASARDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

5.  Üçüncü Taraf Hakları. Yukarıdaki Bölüm III.4'ün genelliğini sınırlandırmaksızın, LİSANS VEREN, MALZEMENİN KULLANIMI VEYA UYGULANMASI İLE İHLÂL EDİLEBİLECEK PATENT VEYA DİĞER FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİASINI DERLEME, ONAYLAMA, GÜNCELLEME VEYA HERKES AÇIK HALE GETİRME SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMEZ. BU HAKLARIN HERHANGİ BİRİ MALZEMEDE AÇIKLANDIYSA VEYA LİSANS VERENİN WEB SİTESİNDE GÖSTERİLDİYSE LİSANS VEREN BU TÜR İDDİALARIN GEÇERLİLİĞİ VEYA GEÇERSİZLİĞİYLE YA DA YAPILAN VEYA YAPILABİLECEK BU TÜR İDDİALARIN BU ŞEKİLDE GÖSTERİLDİĞİYLE İLGİLİ OLARAK HİÇBİR POZİSYON ALMAZ.

6.  Lisansın Feshedilmesi.

6.1  İhlâl. Bu Anlaşmanın Lisans sahibi tarafından ihlâl edilmesi durumunda, Lisans veren durumu düzeltmek için Lisan sahibine yazılı uyarı ve bir fırsat verme hakkına sahip olacaktır. İhlal yazılı uyarıdan sonra otuz (30) gün içinde düzeltilmezse ya da ihlâl düzeltilemeyecek türde bir ihlâlse Lisans veren, Lisans sahibi ve Son Kullanıcılarının söz konusu fesihten önce oluşturulan veya elde edilen Uyumlu Ürünleri kullanmaya devam etmeye izinli olması kaydıyla derhal veya sonradan bu Anlaşmada verilen lisansları feshedebilir.

6.2  İhlâl dışında.

(a) Lisans verenin Şartnamenin herhangi bir Gerekli Öğesinin uygulamasının fikri mülkiyet haklarını ("IPR") Lisans veren açısından tatmin edici hükümler altında sunmaya istekli olmayan bir IPR Sahibinin IPR'sini ihlâl ettiğine veya edebileceğine inanması durumunda, Lisans veren (i) Lisans sahibini Lisans sahibinin bu Anlaşma kapsamındaki haklarının Şartnameyle sınırlı olmasına uyarak Şartnameyi değiştirdiğine ilişkin olarak bilgilendirebilir ya da (ii) bu Lisansı derhal feshedebilir.

(b) Lisans sahibi bu Anlaşmada verilen lisansları Lisans verene yazılı bildirimde bulunduktan sonra derhal feshedebilir.

7  Tazminat. Lisans sahibi Lisans vereni, üyelerini, yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve aracılarını (her biri "Tazmin Edilen Taraf"), sınırlandırma olmaksızın Malzemenin veya Malzemenin herhangi bir parçasının dünyanın herhangi bir yerinde bir üçüncü tarafın patent, telif hakkı, ticari sır veya diğer fikri mülkiyetini ihlâl ettiğini iddia eden talepler dahil olmak üzere Lisans sahibinin Malzemeyi kullanmasıyla bağlantılı olarak söz konusu üçüncü tarafın bulunduğu bir talepten kaynaklanan tüm kayıplar, maliyetler, hasarlar, iddialar ve diğer giderlere karşı (makul avukatlık ücretleri dâhil) tazmin edecek, savunacak ve bunlardan masun tutacaktır. Lisans sahibi Lisans vereni, üyelerini, yetkililerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve aracılarını (her biri "Tazmin Edilen Taraf"), sınırlandırma olmaksızın Malzemenin veya Malzemenin herhangi bir parçasının dünyanın herhangi bir yerinde bir üçüncü tarafın patent, telif hakkı, ticari sır veya diğer fikri mülkiyetini ihlâl ettiğini iddia eden talepler dahil olmak üzere Lisans sahibinin Malzemeyi kullanmasıyla bağlantılı olarak söz konusu üçüncü tarafın bulunduğu bir talepten kaynaklanan tüm kayıplar, maliyetler, hasarlar, iddialar ve diğer giderlere karşı (makul avukatlık ücretleri dâhil) tazmin edecek, savunacak ve bunlardan masun tutacaktır.

8.  İhracat Mevzuatı. Malzemenin doğasında bulunan teknik veriler ve teknoloji ABD İhracat İdaresi Yasası ve ilgili düzenlemeleri dâhil olmak üzere ABD ihracat kontrol yasalarına tabi olabileceği gibi diğer ülkelerdeki ihracat veya ithalat mevzuatına da tabi olabilir. Lisans sahibi, Malzemeyi ve herhangi bir Uyumlu Ürünü ihraç etmek, yeniden ihraç etmek veya ithal etmek için lisans alma sorumluluğu bulunan tüm düzenlemelere harfiyen uymayı kabul eder ve bunları kabul eder.

9.  Devlet Kısıtlamaları. Malzemenin ABD Hükümeti tarafından kullanılması, çoğaltılması veya ifşası uygulanabildiği ölçüde DFARS 252.227-7013(c)(1) (ii) ve FAR 52.227-19(a) ila (d)'deki Teknik Veriler ve Bilgisayar Yazılımı Hükümlerinde yer alan Haklarda belirtilen kısıtlamalara tabidir.

10.  Muhtelif.

10.1  Uyarılar. Bu anlaşma kapsamında gerekli olan tüm uyarılar yazılı olacak ve postaya verilmelerinden itibaren beş gün geçerli sayılacaktır. Bir (a) Lisans verene ait uyarılar ve yazışmalar yukarıda belirtilen adrese, (b) Lisans sahibine ait olanlar ise bu Anlaşmada aşağıdaki Lisans sahibi tarafından doldurulan formdaki Lisans sahibi tarafından belirtilen adrese gönderilecektir.

10.2  İlgili Yasa. Bu Anlaşma, yasa çelişkisi ilkelerine yürürlük kazandırılmaksızın ABD ve Delaware Eyaleti'nin iç yasaları kapsamında yorumlanıp açıklanacaktır.

10.3  Tüm Anlaşma. Bu Anlaşma burada yer alan konuyla ilgili olarak Lisans veren ile Lisans sahibi arasındaki tüm anlaşmayı ve anlayışı oluşturur. Yazılı olmadıkça ve iki tarafça da imzalanmadıkça bu Anlaşmada yapılacak hiçbir değişiklik veya feragat bağlayıcı olmayacak ve bu Anlaşmanın herhangi bir ihlâline ilişkin hiçbir feragat başka veya sonraki herhangi bir ihlâle ilişkin feragat olarak kabul edilmeyecektir. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü yetki bir yargı bölgesinin bir mahkemesi tarafından geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olarak kabul edilirse bu tür bir hüküm hesaba katılmayacak ve kalan hükümler ise tamamen yürürlükte kalacaktır. Bu anlaşma Lisans veren ile Lisans sahibi arasındaki Lisans sahibinin Malzemeyi kullanma hakkıyla ilgili önceki tüm anlaşmaları geçersiz kılar.

Başa Dön

PCI Security Standards Council ("Konsey"), standartlarına ("Standartlar") uyum sağlamak isteyen kuruluşlara yardımcı olmak amacıyla çeşitli araçlar, anketler, rehberlik, SSS'ler, eğitim kaynakları ve diğer malzemeler ile bilgi sağlar. Üçüncü taraf ürün ve hizmetleri de sunulmaktadır, ancak Konsey bu üçüncü taraf ürün veya hizmetleri desteklemez veya önermez ve üçüncü taraf ürün ve hizmetlerini satın almadan önce Standartlar ve ilgili gerekliliklerle ilgili bilgi edinerek uyum sağlamaya çalışan tüm kuruluşlara danışmanlık hizmeti verir. Son olarak üçüncü taraf ürün ve hizmetlerinin kullanılıp kullanılmadığından ya da hangi üçüncü taraf ürün ve hizmetlerinin kullanıldığından bağımsız olarak uyumluluk sağlamak amacıyla yürürlükteki tüm gereklilikler karşılanmalıdır.
Powered By OneLink